Loading...
Erfrecht 2018-01-15T09:15:15+00:00

Erfrecht

Het erfrecht of erfenisrecht (België) is het deel van het burgerlijk recht regelt erfopvolging en successie. Mulders Advocaten adviseert en desnoods procedeert in het geval van problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap.
Het woord erfrecht betekent ook het concrete recht van iemand om iets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid.  Problemen met erfrecht kwesties kunnen betrekking hebben op de uitvoering van een testament, op de bevoordeling van een of meerdere erfgenamen etc. Meestal komt het echter niet zover en vinden terzake zeer deskundige advocaten een andere oplossing.