Loading...
Bestuursrecht 2018-01-15T09:14:59+00:00

Bestuursrecht

 Mulders Advocaten adviseert, ondersteunt en procedeert bij alle mogelijke conflicten tussen burgers of bedrijven uit de particuliere sector enerzijds en overheidsinstellingen en instanties anderzijds.  Het uitgangspunt is: Adviseren voorkomt procederen.

Het kantoor maakt gebruik van externe deskundige. Door het brede netwerk bieden zich soms verrassende oplossingen aan. Dan komt fraai tot uitdrukking dat met name de ervaring van de advocaten een factor van betekenis is. Verder boogt het team van Mulders Advocaten op een zeer ruime ervaring binnen het vakgebied bestuursrecht en als vertegenwoordiger van alle hiervoor genoemde rechtspartijen.