Loading...

Herfstseminar Mulders Advocaten 2019

De komende 10 á 20 jaar zal het leven op aarde waanzinnig veranderen: meer mensen, voedsel- en energie-vraagstukken, klimaatverandering en afname van de biodiversiteit. De beheersing van die vraagstukken maakt toezicht en regelgeving noodzakelijk. Maar hoe moet dat dan? Wie krijgt de controle? 5 G is de nieuwe techniek die het verzamelen van meer dan 200 keer zoveel data mogelijk maakt dan met de huidige technieken gebeurt. Wie krijgt de beschikking over de data? Wie beheerst de data dominantie? Is er voldoende ruimte voor het individu en de privacy? Vraagstukken die op ons herfstseminar op 28 oktober 2019 aan de orde komen. Een viertal sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek een aspect van deze vraagstelling belichten. En, zoals altijd op de herfstborrel van Mulders Advocaten, voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen. Wel even inschrijven …….. Nadere informatie over de sprekers en de thema’s van hun bijdrage volgt.

2019-10-07T08:51:44+00:00 oktober 28th, 2019|0 Comments

Lenteseminar Mulders Advocaten: Het klimaat verandert!……De overheid grijpt in!

De klimaatmaatregelen van de overheid raken de gehele samenleving. Niemand ontkomt aan de ingrijpende gevolgen van de transitie. De rekening wordt bij ondernemers en burgers neergelegd. Steeds luider klinkt het verzet tegen de aangekondigde maatregelen. Meer en meer worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van die maatregelen. Zeker nu duidelijk wordt wat de kosten zijn, en hoe zinloos de Nederlandse maatregelen zijn. Dat, lijkt de gerechtvaardigde conclusie als het gaat over de effectiviteit van de maatregelen op het klimaat wereldwijd.

2019-03-20T09:37:17+00:00 maart 28th, 2019|0 Comments