Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Introductie

De klimaatmaatregelen van de overheid raken de gehele samenleving. Niemand ontkomt aan de ingrijpende gevolgen van de transitie. De rekening wordt bij ondernemers en burgers neergelegd.

Steeds luider klinkt het verzet tegen de aangekondigde maatregelen. Meer en meer worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van die maatregelen. Zeker nu duidelijk wordt wat de kosten zijn, en hoe zinloos de Nederlandse maatregelen zijn. Dat, lijkt de gerechtvaardigde conclusie als het gaat over de effectiviteit van de maatregelen op het klimaat wereldwijd.

Op dit seminar wordt door meerdere sprekers de gevolgen van de veranderingen zoals die nu worden uitgerold besproken. Wat zijn mogelijke alternatieven?

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit inspirerende seminar en uw bijdrage te leveren en visie te delen bij het plenaire debat.

Nadere informatie over de sprekers en de thema’s van hun bijdrage volgt.

Binnenkort verschijnt meer informatie op deze pagina. Schrijf u nu vast in voor 28 maart aanstaande via de onderstaande knop.

Datum : Donderdag 28 maart 2019

Locatie : “De Ooleander” Groeneweg 2C, 6049 CE Herten

Tijd : 15:30 (inloop) – 19:00 (einde)

Kosten : € 95,- per persoon exclusief btw.

Nu inschrijven

 

 

Sprekers

Wij hebben de volgende sprekers voor u uitgenodigd op het Seminar van Mulders Advocaten. Zij zijn alle sprekers met ervaring en autoriteit, specialisten binnen hun vakgebied. Zij staan open voor vragen en beantwoorden deze dan ook graag voor u.

Ewoud van der Koogh

(16:00 – 16:15)

“De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel” (Twain)

Ewoud beleeft een déjà vu. Terug naar de tijd dat het voornemen bestond om het energievraagstuk met kernenergie op te lossen. Ook in die tijd was de overheid druk bezig de maatschappij een energie transitie op te dringen. Ewoud is gevraagd vooral in te gaan op de noodzaak van de overheid om maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. En ook aandacht voor de manier waarop de voorgenomen maatregelen tot stand zijn gekomen (dus: met bijvoorbeeld uitsluiting aan de klimaattafels van degenen die vóor kernenergie zijn als deel van de oplossing van het CO2 reductie vraagstuk).

Ir. J.E. (Ewoud) van der Koogh id Directeur KO/enco Raadgevend Ingenieurs. Daarnaast is hij actief als docent Proces- en Energietechniek Fontys Hogeschool Engineering.
Secretaris FedEC, Federatie van EnergieDeskundigen, Engineers en Consultant.

Stephan Mulders

(16:20 – 16:35)

“Klimaat(maat)regelen, more big brothers are watching you…”

 

De overheid is al begonnen met vergaande controles op hoe duurzaam een bedrijf maar ook een individuele burger is – eigenlijk zonder dat daar enige parlementaire discussie over is gevoerd. Deze maatregelen worden genomen omdat een zeer kleine maar invloedrijke actiegroep gelijk kreeg van de Nederlandse rechter. Hoe zit het met de democratie?
Stephan is gespecialiseerd op gebied van privacy recht. De voorgestelde maatregelen van de overheid vragen om vergaande gegevensverstrekking door burgers en bedrijven. Er is wetgeving in voorbereiding die alle bij de levering en productie van energie betrokken bedrijven (daarbij ook isolatiebedrijven etc.) verplicht alle info aan de overheid ter beschikking stellen.

Advocaat bij Mulders Advocaten
Online privacy advocaat bij Lexxit (www.lexx-it.nl)
External research fellow at the Maastricht European Private Law Institute (MEPLI – www.mepli.eu)
Conducts research on European privacy law and its effects on Dutch law, especially regarding the protection of reputation

André Dorsman

(16:45 – 17:00)

“Overheid en het kanaliseren van de energiegeldstromen…….?”

 

Een meer dan bijzonder bijdrage aan de klimaat(maat)regel discussie levert het zicht op de financiële consequenties voor de (Nederlandse) belastingbetaler. Wat betekent het om het energie netwerk op niveau te brengen als de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden?

 

 

 

Prof. dr. André Dorsman, president CEVI (Center for Energy and Value Issues). Het hoofddoel van het CEVI is het creëren van kennisopbouw over energie en waarde-vraagstukken waarbij wordt samengewerkt met verschillende instellingen op nationaal en internationaal niveau. CEVI is gericht op de ontwikkeling van de nauw met elkaar verbonden terreinen van energie en waardecreatie, inclusief hun relaties met de disciplines van economie, financiën, management en recht door het bieden van relevante voorwaarden voor een intensieve dialoog op het gebied van energie tussen beoefenaars, financiële experts, economen en wetenschappers leiden tot geavanceerde onderzoeksprojecten.
André Dorsman is voorts verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam

– Zonenerge, windenergie en de Nederlandse belastingbetaler
– Van bankencrisis naar energiecrisis?

Emil Möller

(17:05 – 17:20)

“Het is antropocentrisch en hovaardig te veronderstellen dat individuele mensen en landen het klimaat bepalen. Toch moeten we dat geloven, wie zit daar achter? Wie profiteert daar werkelijk van?”

Vliegt de problematiek van klimaatverandering en de voorgenomen maatregelen voor de transitie aan vanuit de visie van de donkere machten (deep state) die onder de kluwen van regels en de vele belangengroeperingen hun eigen (commerciële) belangen kunnen dienen en bepaald niet bezig zijn met het algehele welzijn van de mens, de aarde en alles wat erbij hoort. Een holistische benadering die de maatregelen van de Nederlandse overheid plaatst in een groter perspectief en daarmee duidelijk maakt dat er nogal wat op af te dingen valt, zeker wanneer deze maatregelen beogen klimaatverandering tegen te gaan.

Hij is een veel gevraagd spreker met als speerpunt een snelle transitie naar een door zonne-energie aangestuurde economie.
Oprichter/co creator: Transition Travels
: Beyond the Walls
Consultant/ midwife re sustanabilty

Discussie

Moderator: Hugo van Veen
(17:05 – max 18:00)

“Discussie noodzakelijk………Klimaatregelen anders!”

 

Hugo van Veen leidt een discussie aan de hand van de volgende stellingen:

• De kosten van het energie akkoord vermeerderd met de kosten die gepaard zijn met de voorgenomen energietransitie zijn welbesteed en borgen de toekomst van onze kinderen.
• De sabotage van ‘Kernenergie als oplossing’ is essentieel voor en inslaan van wegen die leiden tot een succesvolle poging het klimaat te redden (Greenpeace).
• Het is vanzelfsprekend dat we niet langer meer twijfelen aan mens-gerelateerde klimaatverandering. Die discussie hoeft niet langer gevoerd te worden: het is de schuld van de mens.
• Standpunten over klimaatverandering zijn gepolitiseerd: politiek rechts is sceptisch, politiek links is activistisch. Maar is wetenschap niet per definitie politiek neutraal?
• De elite praat over het einde van de wereld, de gele hesjes over het einde van de maand. Schiet de overheid door?