Laden Evenementen
Dit event is voorbij.
+Google Calendar
+ Exporteren naar iCal

Introductie

Iedere onderneming is anno 2018 wel geautomatiseerd en is digitaal aanwezig. Toch staat het échte digitale ondernemen nog in de kinderschoenen!

Vandaag wordt digitalisering nog vooral gezien als een handige vervanger van de papieren organisatie. Dat is weliswaar bijzonder handig en efficiënt. Maar is er meer?

De ontwikkelingen gaan veel verder. Te denken valt aan kunstmatige intelligentie, big data en blockchain. Het volledig benutten van deze technieken vereist nieuw denken.

Beschermen van medewerkers en bedrijfsgegevens is belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd is digitale communicatie essentieel om een onderneming te laten bloeien. Die digitale communicatie vormt weer een risico op aantasting van de te beschermen waarden.

Deze prikkelende paradox is onderwerp van het herfstseminar De Paradox van Digitaal Ondernemen.

Het seminar richt zich op leergierige ondernemers die zich willen laten inspireren, hun kennis willen verbreden en steeds werken aan persoonlijke én zakelijke groei. U krijgt nieuwe inzichten en praktische handvatten. U ontwikkelt een frisse blik op uw onderneming en bouwt een bijzonder netwerk op.

Vier deskundige sprekers belichten, ieder vanuit hun eigen vakgebied, hun eigen visie op deze paradox.

Datum : Donderdag 15 november 2018

Locatie : “De Ooleander” Groeneweg 2C, 6049 CE Herten

Tijd : 15:30 (inloop) – 19:00 (einde)

Kosten : € 95,- per persoon exclusief btw.

Nu inschrijven

Loading...

De thema’s

Beschermen vs. delen: de wettelijke beschermingsmogelijkheden voor bedrijfsgeheimen

Er bestaat een paradox tussen het goed beschermen van bedrijfsgegevens én het noodzakelijk delen van die gegevens met partners in enig project. Ondernemen betekent samenwerken en het delen van bedrijfsinformatie met derden.

Sinds juni 2018 is er nieuwe regelgeving over de bescherming van bedrijfsgegevens. Deze wetgeving wordt nu al met succes gebruikt om allerlei waardevolle gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld klantenlijsten, offertes, prijsafspraken, etc. etc. Die nieuwe regelgeving is een eerste antwoord op die paradox. In dit seminar gaat Stephan Mulders in op de nieuwste ontwikkelingen.

In het bijzonder zal hij handvatten geven hoe de Wet bescherming bedrijfsgegevens in de praktijk toegepast kan worden in uw organisatie om bedrijfsgegevens te beschermen.

Het kantoor van de toekomst: mileuvriendelijk maar privacyvervuilend?

Theo Maessen vertelt over gebouwbeheer en energiemanagementsystemen, domotica en slimme meters. Steeds meer data wordt in gebouwen en apparaten geregistreerd en gecombineerd. Naast het doel om het binnenklimaat in gebouwen te sturen en het comfort en gebruiksgemak te optimaliseren zegt de data uit deze systemen ook veel over het gedrag van mensen.

Toekomst gericht Leiderschap

De noodzaak voor verandering wordt wel onderkend. Echter, in veel organisaties blijft het bij die erkenning. Daadwerkelijk veranderen vereist leiderschap. Kristof Cuppens gaat op een bevlogen wijze in op de uitdagingen waarmee een moderne leider te maken krijgt. Aan de hand van de wereldwijd bekende Straight-Line Leadership methodieken laat hij zien hoe men met veranderingen om kan gaan.

Nu inschrijven

 

 

Sprekers

Wij hebben de volgende sprekers voor u uitgenodigd op Zomerborrel van Mulders Advocaten. Zij zijn alle sprekers met ervaring en autoriteit, specialisten binnen hun vakgebied. Zij staan open voor vragen en beantwoorden deze dan ook graag voor u.

Theo Maessen

“Expert op het gebied van duurzaam bouwen”


Ing. Theo Maessen rea (1960) studeerde o.a. SWTK en AOT en is register energieadviseur (rea). Na een maritieme loopbaan volgde de stap naar de energiesector. Uitdagend en leerzaam was de transitieperiode van omvorming van een monopolistisch naar een markt georiënteerde bedrijfsvoering. Deze ervaring en achtergrond bleken vooral interessant voor grote industriële energiegebruikers die geconfronteerd werden met vraagstukken voortvloeiend uit de liberaliserende energiemarkt en de druk om (energie) kosten te beperken. De stap om als zelfstandig ondernemer hierin bedrijven te ondersteunen is dan ook niet meer dan logisch. Naast de liberale energiemarkt worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met verplichtingen vanuit wetgeving of de druk om bedrijfsprocessen te optimaliseren of te verduurzamen. Proces-, Asset- en energiemanagement kunnen de sleutel zijn tot de oplossing van deze vraagstukken. Introductie van Assetmanagement in de gebouwde omgeving is daar als specialiteit bijgekomen en gebruikt daarvoor gebouwsimulatie en levencycluskosten analyse als instrumenten. Naast senior partner van BOB-AG in Duitsland en register energie adviseur schrijft hij geregeld artikelen over de liberale energiemarkt, (duurzame)energie en procesoptimalisatie, is actief binnen beroepsverenigingen en samenwerkingsverbanden, verzorgt workshops en gastcolleges en neemt deel in discussies rond thema`s die hiermee verband houden. Hij was van 2004 t/m 2009 voorzitter van de Associatie van Energieconsulenten (AEC, opgegaan in FedEC)) en bestuurslid geweest bij de Nederlandse en Europese Pure Plantaardige Olie verenigingen.

Kristof Cuppens

“Commercieel directeur Straight-Line Leadership International”


Kristof Cuppens is tien jaar actief in de wereld van coaching en consultancy. Als één van eerste Straight-Line Coaches van Europa, is hij ongekend betrokken bij het helpen van ondernemers in het mkb. Kristof Cuppens is een absolute uitzondering op de regel in de manier waarop hij ondernemers ondersteunt en assisteert in het zijn van wie ze als leider moeten zijn, om te kunnen doen wat ze moeten doen, om te krijgen wat ze het liefst van alles willen.
Kristof Cuppens is commercieel directeur van Straight-Line Leadership International en werkt nog altijd met een selecte groep nationale en internationale ondernemers. De kern van Kristofs werk is gebaseerd op groei en expansie met een radicale focus op prestatie en creatie. Dit past hij toe in zowel het zakelijke als het persoonlijke aspect van de persoon die hij tegenover zich heeft.

 

 

Stephan Mulders   

“Privacyrecht advocaat en pionier op het gebied van internetrecht.”


Stephan Mulders, is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studies Supply Chain Management en rechten heeft hij zich toegelegd op het internetrecht. Hij is privacyrecht advocaat bij Mulders Advocaten. Zijn praktijk is in het bijzonder gericht op het beschermen van online reputaties en online handhaving. Op zijn blog www.lexx-it.nl heeft hij meer dan 100 artikelen geschreven over privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting. Sinds 2018 is hij als research fellow verbonden aan de Universiteit Maastricht (MEPLI). In die hoedanigheid spreekt hij in oktober 2018 voor de internationale Amsterdam Privacy Conference.

Daarnaast maakt Stephan Mulders onderdeel uit van het managementteam van Newwave Engineering B.V., een onderneming die met vele innovaties actief is.

 

 

Loading...