Schat aan praktijkervaring

mr. A.F.J.M. Mulders

fons@mulders-advocaten.nl

Mijn kracht zit in veelzijdigheid. Van alle markten thuis, ervaring op velerlei gebied. De wereld leren kennen als ondernemer, naast mijn studie en praktijk. Altijd meedenkend met de ondernemer/cliënt, gevraagd én ongevraagd. Voor mij is het noodzakelijk dat er een "klik" is tussen degenen voor wie ik werk en mijzelf. Mijn fascinatie voor succes en het schaakspel zorgt voor optimale winstkansen.

Er zijn maar weinig advocaten in Nederland met ondernemingservaring ervaring in zoveel vakgebieden. Buiten de advocatuur als ondernemer aan de slag gegaan en het ondernemers vak "op straat geleerd". Dat garandeert een praktische ondernemende aanpak. De onderneming van de cliënt staat centraal in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Voor alle zaken geldt een duidelijke inschatting vooraf over kansen en kosten, Samen met cliënten de strategie bepalen. Eerst een plan van aanpak maken, waar nodig gefaseerd. Eerst weten wat een cliënt wil en waar deze voor staat. Dan pas werken. Door de juiste vragen te stellen, komen we samen tot de juiste antwoorden. Daardoor komen oplossingen binnen handbereik. Mijn vaste uitspraak: "Iedereen kan stenen eten, als je die maar eerst verpulverd hebt".

Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.


Passie voor internetrecht

mr. drs. S.T.L.A Mulders

stephan@mulders-advocaten.nl

Samen met de cliënt de juiste oplossing vinden, dat maakt mijn werk zo leuk. Cliënten komen vaak met complexe problemen waar niet een-twee-drie een oplossing voor paraat is. Het gaat dan bijvoorbeeld over langdurige conflicten, internationale aspecten of aanzienlijke incassorisico’s. Strategisch nadenken en handig gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt leiden uiteindelijk tot de beste oplossing.

Mijn bedrijfskundige achtergrond maakt het voor mij gemakkelijk om met ondernemers te sparren. Het geeft mij een bovengemiddeld beeld van de kansen en mogelijkheden die binnen een onderneming liggen.

Vooral het privacy-recht heeft een speciale plaats in mijn praktijk. Dat begon bij het verwijderen van smaad/laster op internet. Samen met Fons Mulders voerden wij al tijdens mijn studie complexe internationale procedures tegen grote internetgiganten zoals Facebook, Google en Wordpress. Nu met de invoering van de AVG, vragen steeds meer ondernemingen om mijn advies om hun privacy-beleid in te richten. Ook daarbij is mijn uitgangspunt: praktisch nadenken en de bestaande bedrijfsprocessen zoveel mogelijk met rust laten.

Als Research-fellow aan de Universiteit Maastricht worden door mij regelmatig gastcolleges gegeven en onderzoek verricht. Enkele recente publicaties en onderzoeksprojecten zijn:


Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.

Bijna 40 jaar ervaring

mr. drs. J. Guzik

jacques@mulders-advocaten.nl

Mijn belangrijkste drive om voor de advocatuur te kiezen is mijn enorme weerstand tegen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid. Die weerstand maakt de vechter in mij los. Zonder ophouden, totdat het onrecht is rechtgezet! Het oplossen van de problemen staat voor mij voorop. Eerst proberen te regelen, maar waar nodig procederen, stevig en met kennis van zaken. Zonder terughoudendheid, gericht op resultaat.

Mij boeit hoe mensen met elkaar omgaan, hoe zij communiceren. Het is interessant hoe mensen hun onderlinge relaties vorm geven, in goede en in slechte tijden. Vanuit die visie zijn familierecht (echtscheidingen), erfrecht en burenrecht interessante vakgebieden. (Economisch-) is een specialisme dat voor cliënten uitzonderlijk veel resultaat resultaat heeft gebracht, ook in vergelijking met collega's.

Mijn ervaring van bijna veertig jaar maakt het mogelijk dat een zaak snel kan worden ingeschat en eigen gemaakt. Korte lijnen met mij cliënten zorgen voor een optimale dienstverlening. Collega's dichten mij droge humor toe. Die instelling zorgt voor een goede relatie met cliënten.

Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.


Ervaren met faillissement

mr. Hans Wagenaar

hans@mulders-advocaten.nl

Ervaren, recht door zee en denkend in oplossingen. Het zwaartepunt in zijn praktijk ligt op het insolventierecht in brede zin. Dat omvat niet alleen optreden als curator in faillissementen, doch mede de advisering ter voorkoming van een faillissement. Ook bestuurders die “in de schijnwerper van de curator” staan, doen geregeld op Hans een beroep. Bijzonder aandachtsgebied is bij Hans, tevens lid van Insolad, de bestrijding van faillissementsfraude. Met name op dat gebied is nog veel te winnen.

Hans is al meer dan 35 jaar werkzaam in de advocatuur. Rode draad in zijn insolventierechtpraktijk is denken in oplossingen. Dat omvat niet alleen optreden als curator in faillissementen, doch ook de advisering ter voorkoming van een faillissement. Ook bestuurders die “van mening verschillen met de curator”, doen geregeld op Hans een beroep.

Mulders Advocaten is een samenwerking tussen twee verschillende rechtspersonen, die ieder voor eigen rekening en risico opereren. Indien mr. J.A. Wagenaar optreedt als advocaat wordt een overeenkomst aangegaan met Mr. J.A. Wagernaar B.V. (KvK 13026661). Indien één van de andere advocaten optreedt wordt een overeenkomst aangegaan met Rechtraad Echt B.V. (KvK:09131664). Door beide rechtspersonen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens wanneer de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Algemene voorwaarden zij van toepassing op alle met Rechtraad Echt B.V. en/of Mr. J.A. Wagenaar B.V. gesloten overeenkomsten en worden op aanvraag toegestuurd of zijn te downloaden via deze link.


parallax background

Benieuwd of wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!

Call Now Button+31 475 419 419