Wie zijn de verwerker en de verantwoordelijke binnen de AVG? | AVG

//Wie zijn de verwerker en de verantwoordelijke binnen de AVG? | AVG

Wie zijn de verwerker en de verantwoordelijke binnen de AVG? | AVG

 

Dit is het vierde deel in de serie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). In deze serie wordt uitgelegd wat de invloed van de AVG is, hoe de AVG werkt en welke voorbereidingen u kunt treffen op de AVG.

In de vorige delen is al duidelijk geworden wat de AVG is, wat persoonsgegevens zijn en wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. In dit deel gaat het over de verschillende rollen binnen de AVG; De Verwerker en de Verantwoordelijke.

 

De verschillende rollen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De wetgever heeft geprobeerd om de AVG zo in te richten dat er één centraal aanspreekpunt is namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat maakt het voor zowel de betrokkenen als de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijker. De wetgever heeft dat systeem zo ingericht om tevens te voorkomen dat mensen via allerlei technisch en organisatorische kunstgrepen onder de AVG proberen te komen. De uitwerking hiervan is dat er één persoon verantwoordelijk is ongeacht wie in de hele keten ervoor zorgt dat er iets mis gaat met de persoonsgegevens. Dect verantwoordelijke persoon wordt ook wel de verwerkingsverantwoordelijke genoemd.

 

Voorbeeld: Uw organisatie heeft een personeelsadministratie welke wordt uitbesteed aan een accountant. De accountant is dan de Verwerker.Wanneer de accountant een deel van de verwerkingen aan een derde partij uitbesteed aan een boekhoudprogramma. Dan is dit boekhoudpragramma een sub-sub-verwerker. Wanneer het bedrijf van het boekhoudprogramma serverruimte huurt dan is deze partij de sub-sub-sub verwerker.

 

U ziet in het voorbeeld dat er een soort treintje ontstaat. Wie de verantwoordelijke is en wie de verwerkers zijn. Essentie hiervan is dat U dé Verantwoordelijke blijft voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook wanneer het misloopt bij de ontwikkelaar van het boekhoudprogramma of de verhuurder van de server. Dat betekend dat u  ervoor moet zorgen dat deze gecontroleerd worden en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in een verwerkingsovereenkomst. In een volgend deel in deze serie komen we terug op de afspraken en de verwerkingsovereenkomst.

U ziet dat de wetgever door dit systeem een duidelijk aanspreekpunt creëert. Men kan zich hierdoor niet meer verschuilen achter wat derde partijen met uw persoonsgegevens doen. U bent dus daar zelf voor verantwoordelijk. Dat betekent dat het zeer belangrijk is om onderscheid te maken tussen de verantwoordelijke en de verwerkers.

 

Dus hoe bepaalt U het verschil tussen een verantwoordelijke en een verwerker?

 

De verantwoordelijke is de persoon, dat kan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon zijn, die het doel en de middelen van de verwerking bepaald. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijke daadwerkelijk die bepaling uitvoert. Het is dus niet alleen voldoende dat U juridische een bepaalde opdrachtgever de verantwoordelijke is. De verwerker is de persoon die de persoonsgegevens verwerkt voor de verantwoordelijke. U bent dus of de verantwoordelijke of de verwerker.

De verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat er aan de AVG wordt voldaan, Alle dingen zoals informatieplicht, meldplicht, beveiliging, noem maar op. Hij heeft in principe een leidende rol.

 

De verantwoordelijke

De verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat er aan de AVG wordt voldaan, Alle dingen zoals informatieplicht, meldplicht, beveiliging, noem maar op. En die verwerker heeft in principe een leidende rol. Dus U wilt liever de verwerker zijn.

Wanneer een werkgever het doel en de middelen bepaald, wordt de rol van verantwoordelijke steeds toegeschoven naar diegene waarbij die persoon in dienst is. Wanneer u een ZZP’er inhuurt dan valt die weer buiten de organisatie en dan kunt u een aparte verwerker en aparte verantwoordelijke hebben.

De moeilijkheid is dat het ook een mogelijkheid is om een gezamenlijke verantwoordelijke te hebben. Dit komt voor wanneer twee partijen samen in een joint venture samen het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Het is dan ook een valkuil waar u in kunt trappen. Als opdrachtnemer dan bent u in feite een verwerker, maar door een zodanig leidende rol aan te nemen kan het voorkomen dat u gezamenlijk verantwoordelijk wordt.

Het onderscheid tussen een verantwoordelijke en een verwerker is dus gebaseerd op de feitelijke informatie. Het kan best zijn dat uw opdrachtnemer zoals uw adviseur een hele grote rol heeft, in wijze waarop de gegevens worden verwerkt en welke middelen daarvoor gebruikt worden. Als hij/zij echt expert is en het helemaal zelf heeft uitgedacht dan kan het dus gebeuren dat hij/zij  in plaats van verwerker, verantwoordelijke is.

Dat is een feitelijke vaststelling maar staat juridisch niet zo. Maar feitelijk Heeft U dat dan bepaald. En dan kunt U dus tegen worden opgezadeld met alle verplichtingen van de AVG en alle risico’s die daaraan vast hangen.  U moet er dus voor waken wanneer men als verwerker ineens de rol van verantwoordelijke krijgt. Op dat moment bent U dus weer aansprakelijk voor de hele naleving van de AVG. Dat betekend dat de autoriteit persoonsgegevens bij U kan aankloppen. Tevens kunnen consumenten bij U aankloppen en moet U een hoop regelgeving naleven. En dat wil U niet.

Opletten

Daarom moet U dus goed opletten. Dat ook het  feitelijke gedrag bij de rol van verwerker of de rol van verantwoordelijke past. Want daar wordt uiteindelijk op bepaald welke rol iemand aanneemt.

2018-04-23T09:34:17+00:00 april 10th, 2018|AVG|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.