Slapende Werknemers en de WWZ (26-10-2016)

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) is de wereld op zijn kop gezet. Veel is goed geregeld, veel niet en sommige zaken helemaal niet.

Een van de hiaten is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte van de werknemer. Voorheen kon de arbeidsovereenkomst zonder gevolgen beëindigd worden nadat een ontslagvergunning door het UWV was verstrekt.


WWZ: ook transitievergoeding na twee jaar ziekte.


In de WWZ is bepaald dat, wanneer een werkgever het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in alle gevallen een transitievergoeding verschuldigd is. Dat is dus ook het geval wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is.


In de praktijk leidt dit ertoe dat werkgevers, na twee jaar ziekte van hun werknemer, geen ontbinding meer vragen bij het UWV. Immers, geen initiatief, geen transitievergoeding!
 

Risico's slapende werknemer.


Werkgevers gaan er in dat geval vanuit dat de werknemer toch niet meer beter wordt en arbeidsongeschikt blijft. Zij kunnen zich vergissen. Zolang de arbeidsovereenkomst niet ontbonden is blijft deze formeel bestaan, ook al duurt het jaren. Komt de werknemer na jaren uit zijn slaap en klopt hij op de deur dan zal de werkgever weer open moeten doen en loon moeten betalen.

Dit hiaat lijkt op een vergissing van de wetgever. Niets in minder waar. Het niet betalen van een transitievergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer werd bij de totstandkoming van de wet gezien als discriminatie. Dat mag niet.

In juni beloofde minister Asscher met een oplossing te komen, door een compensatieregeling. 

  • © 2012 All rights reserved
  • Mulders Advocaten
  • Houtstraat 56
  • 6102 BK Echt (limburg)
  • T +31 (0)475 - 419 419
  • F +31 (0)475 - 486 474
  • Algemene voorwaarden
Google+