PENSIOEN IS GEWOON LOON. Loon dat is uitgesteld. (26-10-2016)

PENSIOEN IS GEWOON LOON.

Loon dat is uitgesteld.


Ooit vonden wij het in Nederland verstandig en sociaal om ouderen niet in de kou te laten zitten. Voor iedereen werd de AOW (pensioen betaald door de staat) in het leven geroepen. Zelfs de koning heeft daar recht op.

pensioenrecht, loon, uitgesteld loon, recht op pensioen

Daarnaast werd bedacht dat het sociaal zou zijn dat ouderen ongeveer 70% van hun vroegere inkomen als oudedagsvoorziening overhielden. Die 70% werd redelijk gevonden, immers oudere mensen hebben ook minder kosten.
Om die reden werd een pensioenstelsel in het leven geroepen.

Pensioenopbouw werd mogelijk gemaakt door een gedeelte van het loon te sparen voor de toekomst. Door daar wat belasting voordelen aan vast te knopen werd het een belangrijk en goed systeem. In de hele wereld wordt met jaloezie gekeken naar het Nederlandse stelsel. Wij hebben het goed voor elkaar, dus!

Maar de pensioenen staan onder druk.

 

Het systeem is kostbaar. Met name omdat de pensioenwetgeving zekerheden eist die er niet om liegen. Om die zekere uitkering mogelijk te maken worden enorme marges ingebouwd die, in de ogen van velen, onnodig belastend zijn. Men spreekt dan over de “dekkingsgraad”. Daar gaat het mis!
 

Er zijn vele alternatieve oplossingen om de zekerheden overeind te houden. En dat moeten wij met zijn allen ook willen. Immers, de pensioenen zijn opgebouwd met (uitgesteld) loon van de deelnemers. Degenen die hebben bijgedragen hebben als eerste recht op het door hen verdiende loon. Dat moet het uitgangspunt blijven.

 

Politieke motieven maken het dat geknaagd wordt aan dit uitgangspunt. Maar niet alleen de politiek. Ook toezichthouders en andere stakeholders dragen een steentje bij. Zo willen de werkgevers zo weinig mogelijk lasten.

 

Het is tegenwoordig schering en inslag pensioenen te verlagen. Soms met een aanzienlijk percentage.

Pensioen is dus gewoon loon, zoals gezegd, uitgesteld. Over de verlaging of versobering hebben de deelnemers (werknemers) niets te vertellen. Het is dus logisch dat het verlies aan salaris gecompenseerd moet worden.

  • © 2012 All rights reserved
  • Mulders Advocaten
  • Houtstraat 56
  • 6102 BK Echt (limburg)
  • T +31 (0)475 - 419 419
  • F +31 (0)475 - 486 474
  • Algemene voorwaarden
Google+