U bent nu hier:
 •  
 •  

Mulders Advocaten - Nieuws

Wat Mulders Advocaten zoal bezig houdt ervaart u aan de hand van onderstaand nieuwsoverzicht:
Oudere berichten kunt U vinden in ons archief
 • WHATSAPP-en....op het werk??? Minder Loon!

  WHATSAPP-en....op het werk??? Minder Loon! Het is veel werkgevers een doorn in het oog, het WhatsAppen tijdens het werk.   De Tilburgse kantonrechter maakt daar korte metten mee. De tijd die een werknemer besteed aan het versturen van WhatsApp berichten kunnen afgetrokken van de afgesproken werktijd waarover loon betaald zou moeten worden.   Dat kan volgens de wet. Uitgangspunt is “geen arbeid, geen loon” (BW 7:627) De werknemer kiest er op de WhatsApp momenten zelf voor niet te werken. Zo neemt hij het risico dat hij dan ook niet betaald krijgt.   Natuurlijk zijn er altijd de uitzonderingen. Voorbeeld daarvan is het moment dat het werk stil ligt en er toch niet gewerkt kan worden. Dat is dan het risico van de werkgever. Ook andere omstandigheden kunnen maken dat een (beperkt) WhatsApp verkeer wel is toegestaan. Zo is algemeen aanvaard dat een beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden wel moet kunnen.   Voor de werkgever is het van belang het gebruik van e-mail, telefoon en WhatsApp goed te regelen in het arbeidscontract of het huishoudelijk reglement.

  Lees meer
 • STEPHAN MULDERS beëdigd als advocaat.

  STEPHAN MULDERS beëdigd als advocaat.   “Het is toch spannender dan je denkt, zo'n beëdiging”. Dat zei Stephan direct nadat hij zich officiëel advocaat mocht gaan noemen. Samen met nog 15 andere collega's vond de officiële plechtigheid plaats op de rechtbank te Maastricht.   Stephan werkt al vijf jaar bij Mulders Advocaten. Hij is de neef van.... In die vijf jaar heeft hij zich bijzonder gespecialiseerd in internetrecht en het verwijderen van smaad en laster in zoekmachines en op social media. Daarbij heeft hij vele artikelen over deze onderwerpen geschreven. Deze zijn terug te vinden op www.lexx-it.nl   Stephan: “Het kunnen procederen is een écht moeilijk vak. Dat mogen alleen advocaten. Voor mij is de uitdaging daar bijzonder goed in te worden. Alleen op die manier kun je cliënten maximaal van dienst zijn!”  

  Lees meer
 • PENSIOEN IS GEWOON LOON. Loon dat is uitgesteld.

  PENSIOEN IS GEWOON LOON. Loon dat is uitgesteld. Ooit vonden wij het in Nederland verstandig en sociaal om ouderen niet in de kou te laten zitten. Voor iedereen werd de AOW (pensioen betaald door de staat) in het leven geroepen. Zelfs de koning heeft daar recht op. Daarnaast werd bedacht dat het sociaal zou zijn dat ouderen ongeveer 70% van hun vroegere inkomen als oudedagsvoorziening overhielden. Die 70% werd redelijk gevonden, immers oudere mensen hebben ook minder kosten. Om die reden werd een pensioenstelsel in het leven geroepen. Pensioenopbouw werd mogelijk gemaakt door een gedeelte van het loon te sparen voor de toekomst. Door daar wat belasting voordelen aan vast te knopen werd het een belangrijk en goed systeem. In de hele wereld wordt met jaloezie gekeken naar het Nederlandse stelsel. Wij hebben het goed voor elkaar, dus! Maar de pensioenen staan onder druk.   Het systeem is kostbaar. Met name omdat de pensioenwetgeving zekerheden eist die er niet om liegen. Om die zekere uitkering mogelijk te maken worden enorme marges ingebouwd die, in de ogen van velen, onnodig belastend zijn. Men spreekt dan over de “dekkingsgraad”. Daar gaat het mis!   Er zijn vele alternatieve oplossingen om de zekerheden overeind te houden. En dat moeten wij met zijn allen ook willen. Immers, de pensioenen zijn opgebouwd met (uitgesteld) loon van de deelnemers. Degenen die hebben bijgedragen hebben als eerste recht op het door hen verdiende loon. Dat moet het uitgangspunt blijven.   Politieke motieven maken het dat geknaagd wordt aan dit uitgangspunt. Maar niet alleen de politiek. Ook toezichthouders en andere stakeholders dragen een steentje bij. Zo willen de werkgevers zo weinig mogelijk lasten.   Het is tegenwoordig schering en inslag pensioenen te verlagen. Soms met een aanzienlijk percentage. Pensioen is dus gewoon loon, zoals gezegd, uitgesteld. Over de verlaging of versobering hebben de deelnemers (werknemers) niets te vertellen. Het is dus logisch dat het verlies aan salaris gecompenseerd moet worden.

  Lees meer
 • Slapende Werknemers en de WWZ

  Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) is de wereld op zijn kop gezet. Veel is goed geregeld, veel niet en sommige zaken helemaal niet. Een van de hiaten is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte van de werknemer. Voorheen kon de arbeidsovereenkomst zonder gevolgen beëindigd worden nadat een ontslagvergunning door het UWV was verstrekt. WWZ: ook transitievergoeding na twee jaar ziekte. In de WWZ is bepaald dat, wanneer een werkgever het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in alle gevallen een transitievergoeding verschuldigd is. Dat is dus ook het geval wanneer de werknemer meer dan twee jaar ziek is. In de praktijk leidt dit ertoe dat werkgevers, na twee jaar ziekte van hun werknemer, geen ontbinding meer vragen bij het UWV. Immers, geen initiatief, geen transitievergoeding!   Risico's slapende werknemer. Werkgevers gaan er in dat geval vanuit dat de werknemer toch niet meer beter wordt en arbeidsongeschikt blijft. Zij kunnen zich vergissen. Zolang de arbeidsovereenkomst niet ontbonden is blijft deze formeel bestaan, ook al duurt het jaren. Komt de werknemer na jaren uit zijn slaap en klopt hij op de deur dan zal de werkgever weer open moeten doen en loon moeten betalen. Dit hiaat lijkt op een vergissing van de wetgever. Niets in minder waar. Het niet betalen van een transitievergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer werd bij de totstandkoming van de wet gezien als discriminatie. Dat mag niet. In juni beloofde minister Asscher met een oplossing te komen, door een compensatieregeling. 

  Lees meer
 • © 2012 All rights reserved
 • Mulders Advocaten
 • Houtstraat 56
 • 6102 BK Echt (limburg)
 • T +31 (0)475 - 419 419
 • F +31 (0)475 - 486 474
 • Algemene voorwaarden
Google+